Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Bộ binh quân đội nhân dân Việt Nam có gì...

Lực lượng chính 


Lực lượng chính của QĐVN gồm các đơn vị chiến đấu chính qui, cũng như các đơn vị hỗ trợ như các Quân Đoàn 1, nằm ​​trong khu vực đồng bằng sông Hồng, ba quân đoàn khác, QĐ2, QĐ3, QĐ4 nằm suổt từ Bắc tới Nam...
Quân Đội Việt Nam có khoảng 450.000 quân nhân, nhân viên. bao gồm chín quân khu , 14 trụ sở quân đoàn (10 là quân đoàn kinh tế quân sự ), 10 lữ đoàn thiết giáp,và khoảng 70 sư đoàn bộ binh, mỗi sư đoàn có khoảng từ 5.000 đến 12.000 người.
Ngoài ra có hơn bao gồm 17 trung đoàn độc lập bộ binh, một lữ đoàn dù, nhiều lữ đoàn Đặc Công (đơn vị lực lượng đặc nhiệm với chiến thuật chiến đấu tấn công du kích độc đáo cao cấp, đôi khi không chính xác được xác định là "đặc công", trước đây đã có một lực lượng commando của ngành này trong thời gian Việt Nam chiến tranh, mà bây giờ đã phát triển thành một lực lượng chống khủng bố), hơn 10 lữ đoàn của trường pháo binh, hơn 20 lữ đoàn độc lập của các kỹ sư, và 10-16 đơn vị xây dựng kinh tế. Cấc lực lượng Dân Quân Tự Vệ, và khả năng động viên từ 3 -5 triệu người khi có chiến tranh toàn diện xảy ra (có tuyên chiến)...

Vũ Khí
 • T-62 xe tăng chiến đấu chính (70) 
 • T-54/55 xe tăng chiến đấu chính (850)
 • Type-59 xe tăng chiến đấu chính (350)
 • Gõ 62 xe tăng nhẹ (200) 
 • PT-76 xe tăng nhẹ (300) 
 • PT-85 nhẹ xe tăng (50)
 • Type-63 xe tăng hạng nhẹ lội nước (180)
 • SU-100 xe tăng nhẹ (100)
   Một số công ty của Israel thắng thầu hiện đại hóa và nâng cấp T-54/55 xe tăng.Chương trình của Israel bao gồm áo giáp nâng cấp, hệ thống nhìn đêm và nâng cấp một hệ thống điều khiển hỏa lực (sản xuất tại Ba Lan).
  Trên tháng năm 2002, Việt Nam và Ukraine đã đạt được một thỏa thuận hợp tác kỹ thuật quân sự mở rộng đến năm 2005. Theo đó, Ukraine sẽ hỗ trợ Việt Nam chủ yếu để nâng cấp áo giáp và pháo binh, vũ khí hợp tác sản xuất và sửa chữa.
  Vào tháng Hai năm 2005, Bộ Quốc phòng Phần Lan nhượng lại cho Việt Nam khoảng 70 xe tăng T-54 và T-55 từ thời Liên Xô.
  Vào đầu tháng Ba năm 2005, Ba Lan đã ký hợp đồng bán cho Việt Nam 150 xe tăng T-72 mà sẽ đã được sử dụng để hỗ trợ đào tạo, đạn dược, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị nhưng hợp đồng này đã bị hủy bỏ vào năm 2006 vì Việt Nam muốn đầu tư nhiều hơn vào Hải quân và Không quân.

Pháo Binh

 • B-10 82 mm súng không giật (700)
 • SPG-9 73 mm súng không giật (900)
 • 82-PM-41 82mm binh vữa (200)
 • M1938 107mm binh vữa (200)
 • 120-PM-43 vữa 120 mm vữa bộ binh (200)
 • M-160 vữa 160 mm vữa bộ binh (100)
 • 2S1 122 mm súng tự hành pháo binh (300)
 • 2S3 152 mm súng tự hành pháo binh (200)
 • D-20 152 mm súng pháo (700)
 • D-30 122 mm súng pháo (900)
 • M-46 khẩu súng 130 mm lĩnh vực kéo (500)
 • BM-14 16tubes 140 mm nhiều phóng tên lửa (400)
 • BM-21 40tubes 122 mm hệ thống tên lửa nhiều khởi động (700)
 • SS-1 Scud B / C / D tên lửa đạn đạo chiến thuật (2.000 tên lửa và bệ phóng 100)
 • M-114 155 mm súng pháo (100)
 • 9K720 Iskander chiến thuật tên lửa đạn đạo (10 hệ thống đơn đặt hàng trong năm 2012, sẽ cung cấp vào năm 2015)

  Pháo tự hành 
  • M107 pháo tự hành 175 mm
  • M-113 xích hãng xe bọc thép (200)
  • Gõ 63 xích hãng xe bọc thép (100)
  • BMP-1 xe chiến đấu bộ binh (150) 
  • BMP-2 xe chiến đấu bộ binh (150) 
  • BTR-50 xích bọc thép vận chuyển nhân viên (400) 
  • BTR-60 (8x8) có bánh xe bọc thép vận chuyển nhân viên (500) 
  • V-150 (4x4) có bánh xe bọc thép vận chuyển nhân viên (300)
  • BRDM-1 trinh sát xe (50) 
  • BRDM-2 trinh sát xe (50)

   Nguồn wikiperdia

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét